«powrót

zjazd w Łęczycy

Wielki zjazd dostojników świeckich i duchownych. Odbył się w 1180 r. To wówczas po raz pierwszy polski władca za cenę poparcia zrzekł się części swoich uprawnień na rzecz pewnej grupy społecznej, w tym przypadku duchowieństwa.

Zjazd potwierdzał władzę senioralną księcia Kazimierza Sprawiedliwego, syna Bolesława Krzywoustego. Książę w zamian zwalniał dobra duchowne z dwóch obowiązujących dotychczas praw - obowiązku dostarczania podróżującym urzędnikom księcia żywności i podwody, a także z tzw. "ius spolii, na mocy którego ruchomy majątek zmarłego biskupa czy opata przechodził na własność księcia.

Zjazd w Łęczycy przyczynił się do wzrostu znaczenia politycznego Kościoła w państwie.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.