«powrót

chrzest Litwy

Właściwa chrystianizacja Litwy miała miejsce w latach 1386-1387. Wiązała się z małżeństwem wielkiego księcia litewskiego Jagiełły z polską królową Jadwigą i jego koronacją.

W Wilnie zlikwidowany został oficjalny kult pogański, zburzono świątynię i zgaszono wieczny ogień. Nastąpiło też uroczyste przyjęcie chrztu przez litewskich bojarów.

W 1387 r. Jagiełło wydał przywilej fundacyjny dla diecezji wileńskiej, a papież Bonifacy IX zatwierdził fundację i mianował biskupa. Został nim Andrzej Wasiło.

Warto podkreślić, że próby chrystianizacji Litwy podejmowane były już dużo wcześniej. Pierwszym ochrzczonym władcą był Mendog, który przyjął chrzest w 1251 r. Nie miało to jednak trwałych skutków zarówno dla dynastii, jak i kraju.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.