«powrót

Jakub Świnka

Arcybiskup gnieźnieński. Jeden z głównych ideologów politycznego zjednoczenia Polski w czasie rozbicia dzielnicowego. To on koronował Przemysła II na króla Polski, a po jego śmierci popierał Władysława Łokietka i jego politykę.

Nieznana jest data, miejsce i okoliczności jego urodzenia. Wiadomo, że arcybiskupem gnieźnieńskim był od 1283 r. Dbał o jedność polskiego kościoła. Wspierał powołania zakonne Polaków. Przeciwstawiał się wpływom niemieckim w Kościele w Polsce. Wydał nakaz nauczania prawd wiary w języku polskim.

Wspierał kult polskich świętych, a zwłaszcza św. Wojciecha.

Dążył do politycznego zjednoczenia podzielonego Królestwa Polskiego. W 1295 r. doprowadził do koronacji Przemysła II. Po tragicznej śmierci władcy popierać zaczął księcia Władysława Łokietka, choć przejściowo związał się też ze stronnictwem czeskim, a nawet koronował w 1300 r. Wacława II Czeskiego na króla Polski.

Zmarł 4 marca 1314 r. Pochowany został w kościele św. Jerzego w Gnieźnie.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.