«powrót

Zbigniew Oleśnicki

Biskup krakowski, pierwszy polski kardynał. W latach 1423-1447 wywierał decydujący wpływ na rządy w Polsce.

Urodził się 5 grudnia 1389 r. w Siennie. Według przekazu Jana Długosza brał udział w bitwie pod Grunwaldem i własną tarczą osłonił Jagiełłę przed nieoczekiwanym atakiem, ratując mu życie.

Ukończył Akademię Krakowską, po czym rozpoczął pracę w kancelarii królewskiej. 18 grudnia 1423 r. przyjął święceni kapłańskie, a następnego dnia - sakrę biskupią obejmując biskupstwo krakowskie.

Pod koniec życia króla Władysława Jagiełły uzyskał wielki wpływ na politykę państwa, zachowując go aż do początku panowania Kazimierza Jagiellończyka, przez którego został odsunięty.

W 1449 r. jako pierwszy hierarcha Kościoła w Polsce przyjął godność kardynalską.

Był koncyliarystą i zdecydowanym przeciwnikiem husytyzmu. Propagował kult św Stanisława, popierał zakładanie bractw religijnych.

Zmarł 1 kwietnia 1455 r. Pochowany został w Katedrze Wawelskiej.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.