«powrót

Mikołaj Kopernik

Wybitny uczony - astronom, ekonomista, lekarz. Autor dzieła "De revolutionibus orbium coelestium" będącego naukowym opracowaniem teorii heliocentrycznej. Absolwent Akademii Krakowskiej, członek kapituły warmińskiej.

Urodził się 19 lutego 1473 r. w Toruniu. Pochodził z rodziny mieszczańskiej. Studiował w Akademii Krakowskiej, będącej wówczas ważnym ośrodkiem studiów matematycznych i astronomicznych. Kontynuował studia w dziedzinie prawa w Bolonii i medycyny w Padwie.

W 1510 r., już po powrocie do kraju został kanonikiem kapituły warmińskiej i zamieszkał w siedzibie kapituły we Fromborku. Tam w latach 1515 - 1530 pisał swe główne dzieło "De revolutionibus orbium coelestium" ( "O obrotach sfer niebieskich"), w którym opracował naukowo heliocentryczny model Układu Słonecznego.

Jest też m.in. autorem opracowanego w ostatecznej wersji w latach 1526- 1528 traktatu "Monetae cudendae ratio". Sformułował w nim prawo, zwane później prawem Greshama - o wypieraniu monety dobrej przez monetę gorszą.

Zmarł 24 maja 1543 r. we Fromborku.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.