«powrót

Stanisław Stojałowski

Ksiądz katolicki, działacz ludowy w Galicji, redaktor cieszących się dużym powodzeniem tygodników dla chłopów pt. "Wieniec" i "Pszczółka".

Urodził się 14 maja 1845 r. w Zniesieniu koło Lwowa. W 1863 r. wstąpił do zakonu jezuitów. Filozofię i teologię studiował w Krakowie. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1870 r.

Był jednym z pionierów ruchu ludowego na ziemiach polskich. Organizował pielgrzymki, demonstracje. Tworzył chłopskie kółka rolnicze i wyborcze komitety.

Od 1875 r. redagował cieszące się dużą popularnością tygodniki dla chłopów "Wieniec" i "Pszczółka".

W latach 1898-1911 był posłem na Sejm Krajowy, będący organem przedstawicielskim w ramach autonomii galicyjskiej.

Założył m.in. Stronnictwo Chrześcijańsko-Ludowe (1896 r.), Zjednoczenie Stronnictw Ludowych (1900 r.) i Polskie Centrum Ludowe (1904 r.).

Był wielokrotnie szykanowany nie tylko przez władzę, ale również prze kręgi konserwatywne i hierarchię kościelną. Pod koniec życia zbliżył się do Narodowej Demokracji.

Zmarł 23 listopada 1911 r. w Krakowie.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.