«powrót

Statut Kaliski

Dokument wydany 8 września 1264 r. w Kaliszu przez księcia wielkopolskiego Bolesława Pobożnego. Statut normował sytuację Żydów w Wielkopolsce stając się z czasem podstawą praw i przywilejów dla Żydów w całej Rzeczpospolitej. Statut był bezprecedensowym rozwiązaniem prawnym na tle ówczesnej Europy.

Zapewniał Żydom ochronę prawną, wolność osobistą, wolność podróżowania i handlu oraz swobodę wyznania. Gwarantował też im osobne sądownictwo.

Król Kazimierz Wielki rozszerzył postanowienia Statutu na całe Królestwo Polskie, nadając oprócz tego Żydom dodatkowe przywileje.

Postanowienia Statutu Kaliskiego potwierdzane były przez kolejnych władców Polski - Kazimierza Jagiellończyka i Zygmunta Starego.

zob: tekst Statutu

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zobacz także: