«powrót

bp Jan Chrapek

Biskup, michalita, redaktor miesięcznika "Powściągliwość i Praca", opiekun dziennikarzy, koordynator papieskich pielgrzymek.

Urodził się 18 lipca 1948 roku w Józefinie, w diecezji sandomierskiej. Ukończył Państwowy Instytut Pedagogiki Specjalnej. W 1969 r. złożył śluby zakonne w zgromadzeniu michalitów. Po studiach seminaryjnych, w 1975 r. przyjął święcenia kapłańskie.

W latach 1984-86 był redaktorem naczelnym miesięcznika "Powściągliwość i Praca". W tym czasie pismo było ewenementem tworzonym przez ludzi różnych opcji, których Jan Chrapek potrafił znakomicie łączyć. Od 1986 do 1992 r. był przełożonym generalnym Zgromadzenia św. Michała Archanioła (michalitów). W tym właśnie roku otrzymał nominację biskupią. Sakrę przyjął 5 czerwca 1992 r. W 1999 r. otrzymał nominację na ordynariusza radomskiego.

Był przewodniczącym Rady Episkopatu Polski ds. Środków Społecznego Przekazu. Odpowiadał z ramienia Rady Konferencji Biskupich Europejskich (CCEE) za media w Europie Środkowo-Wschodniej. Był jednym z twórców Katolickiej Agencji Informacyjnej i członkiem jej Rady Programowej. Wykładał na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego i na Wydziale Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Potrafił zaprzyjaźnić się z niemal całym polskim środowiskiem dziennikarskim. To m.in. jego osobistemu świadectwu Kościół zawdzięcza pozytywną zmianę swego obrazu w mediach pod koniec lat 90.

Pełnił swoją misję duszpasterską 'ponad podziałami'. Nikogo nie odtrącał, rozmawiał, przyjaźnił się również z byłymi milicjantami, czy pracownikami służb specjalnych, spośród których wielu kontaktowi z biskupem zawdzięczało swoje nawrócenie.

Był organizatorem wizyt apostolskich Jana Pawła II w Polsce w 19971999 r.

Jako biskup radomski był inicjatorem wielu charytatywnych przedsięwzięć, m.in. jadłodajni dla ubogich, banku żywności, badań mammograficznych dla kobiet z najdalszych zakątków diecezji.

Zginął tragicznie w wypadku samochodowym 18 października 2001 r. na drodze krajowej nr 7 między Białobrzegami a Radomiem.

Po jego śmierci powstało wiele upamiętniających go inicjatyw. Min. przyznawana co roku dziennikarska nagroda "Ślad", czy nagroda Funduszu Biskupa Jana Chrapka "Viventi Caritate".

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.