«powrót

ks. Stafan Niedzielak

Kapelan AK i WiN, kapelan Rodzin Katyńskich. Zmordowany w niewyjaśnionych okolicznościach, prawdopodobnie przez Służbę Bezpieczeństwa.

Urodził się 1 września 1914 r. w Płocku. Święcenia kapłańskie przyjął 23 czerwca 1940 r. w Warszawie. Działał w konspiracji, był kapelanem AK, kurierem, współpracownikiem Delegatury Rządu na Kraj.

W 1946 r. w Warszawie wstąpił do podziemnej organizacji "Wolność i Niezawisłość". Uczestniczył w odbudowie warszawskich kościołów. W 1956 r. został rektorem kościoła pw. św. Karola Boromeusza na Powązkach.

Od lat 60 słynął z kazań patriotycznych wygłaszanych podczas Mszy św. z okazji narodowych rocznic.

Walczył o prawdę na temat Katynia. Przy cmentarzu powązkowskim wraz z Wojciechem Ziembińskim zaczął tworzyć Sanktuarium Poległych i Pomordowanych na Wschodzie. Był inicjatorem wzniesienia krzyża katyńskiego na Powązkach w 1981 r. Krzyż ten rozebrany został przez SB pierwszej nocy.

Ks. Niedzielak za swoją działalność był nieustannie szykanowany. Został zamordowany 20 stycznia 1989 r. w niewyjaśnionych do dziś okolicznościach, prawdopodobnie przez SB.

W 1990 r. przy Klubie Inteligencji Katolickiej w Warszawie powstała Fundacja im. Ks. Stefana Niedzielaka. Celem jej jest pomoc Kościołowi i Polakom na Wschodzie.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.