«powrót

abp Antoni Baraniak

Wieloletni bliski współpracownik kard. Hlondakard. Wyszyńskiego, więziony i torturowany przez komunistyczny reżim. Jeden z wybitniejszych pasterzy Kościoła poznańskiego.

Urodził się 1 stycznia 1904 r. w Sebastianowie w Wielkopolsce. Był wychowankiem salezjańskim i wstąpił do tego zgromadzenia w 1920 r.

W latach 1927-1931 studiował teologię i prawo kanoniczne w Rzymie, gdzie wysłany został przez przełożonych. Odbywał staże w watykańskich kongregacjach. Święcenia kapłańskie przyjął w 1930 r. w Krakowie.

Po powrocie do Polski od 1933 r. objął stanowisko sekretarza i kapelana Prymasa Augusta Hlonda. W czasie Wojny wraz z nim opuścił Polskę, do której powrócił w 1945 r. Swoją funkcję tę pełnił aż do śmierci kardynała w 1948 r.

Wówczas jednak został sekretarzem i kapelanem nowego metropolity warszawskiego, Stefana Wyszyńskiego. Z jego rąk otrzymał w 1951 r. sakrę biskupią, pozostał jednak przy Prymasie jako jego najbliższy współpracownik.

Uwięzienie Prymasa 25 września 1953 r. oznaczało też uwięzienie jego najbliższego współpracownika. Władze usiłowały wykorzystać bp. Baraniaka do kompromitacji kard. Hlonda i Wyszyńskiego poprzez wydobycie z niego kompromitujących zeznań. Przez 3 lata przebywał w więzieniu w Warszawie, gdzie był torturowany. Nie dał się jednak złamać, nie podpisał żadnego dokumentu i nie złożył żadnego zeznania. Wyszedł na wolność w 1956 r. skrajnie wyniszczony.

30 maja 1957 r. otrzymał nominację na arcybiskupstwo poznańskie. Władze komunistyczne wyraziły zgodę, gdyż lekarze nie dawali biskupowi więcej niż kilka miesięcy życia.

Rządził archidiecezją przez 20 lat. Uczestniczył w obradach Soboru Watykańskiego II, współorganizował uroczystości Millenium Chrztu Polski. Jego zasługą było powołanie Papieskiego Wydziału Teologicznego w Poznaniu w 1974 r. To za jego rządów również, 6 grudnia 1972 r. Archidiecezja Poznańska otrzymała tytuł Metropolii.

Wielkim szacunkiem darzył go m.in. abp krakowski Karol Wojtyła.

Abp Baraniak zmarł po długiej i ciężkiej chorobie 13 sierpnia 1977 r. Pochowany został w podziemiach poznańskiej katedry.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.