«powrót

św. Józef Bilczewski

Arcybiskup metropolita lwowski, wielki społecznik, zwolennik pojednania polsko - ukraińskiego.

Urodził się 26 kwietnia 1860 r. w Wilamowicach k. Bielska - Białej w ubogiej rodzinie chłopskiej. Ukończył z wyróżnieniem gimnazjum w Wadowicach. Święcenia kapłańskie przyjął w 1884 r. w Krakowie.

Studiował w Krakowie, Wiedniu, Rzymie i Paryżu. W 1890 r. habilitował się na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1900 r. mianowany został ordynariuszem archidiecezji lwowskiej.

W czasie jego rządów wzrosła liczba powołań kapłańskich w diecezji, podniósł się też poziom nauczania religii. Abp Bilczewski angażował w katechizację również świeckich.

Założył Arcybractwo Nauki Chrześcijańskiej, Arcybractwo Najśw. Sakramentu oraz liczne czasopisma, m.in. w 1920 r. "Przegląd Teologiczny" ("Collectanea Theologica").

Prowadził szeroką działalność społeczną, popierał stowarzyszenia robotnicze, bronił działalności ks. Sojałowskiego. Wspierał m.in. oświatę, ruch abstynencki i spółdzielczy.

Starał się łagodzić narodowościowe konflikty polsko - ukraińskie. Wlistopadize 1918 r. w czasie walk polsko - ukraińskich o Lwów stałna czele komitetu ratunkowego, dostarczającego żywność najbiedniejszym. Wraz z metropolitą greckokatolickim, Andrzejem Szeptyckim, próbował pośredniczyć w rokowaniach.

Abp Bilczewski zmarł 20 marca 1920 r. we Lwowie. Pochowany został pośród ubogich.

W 1959 r. rozpoczął się jego proces beatyfikacyjny. Beatyfikowany został przez papieża Jana Pawła II w 2001 r. we Lwowie. Kanonizacja miała miejsce 23 października 2005 r. w Rzymie.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.