«powrót

bp Andrzej Wasiło

Pierwszy biskup wileński, franciszkanin .

Nie znana jest data i miejsce jego narodzin. Był franciszkaninem w Krakowie, spowiednikiem królowej węgierskiej Elżbiety Łokietkówny.

W 1371 r. mianowany został biskupem erygowanego wówczas biskupstwa w Serecie w Mołdawii. W latach 1376-1386, pełnił funkcję sufragana gnieźnieńskiego.

W 1386 r. mianowany został pierwszym biskupem erygowanej wówczas diecezji wileńskiej. Był gorliwym duszpasterzem chrystianizowanych wówczas ziem litewskich (zob. chrzest Litwy.

Zmarł 14 listopada 1398 r.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.