«powrót

Akademie Duchowne

Były to wyższe uczelnie teologiczne utworzone po upadku powstania listopadowego i likwidacji wyższych uczelni polskich. Zadaniem akademii miało być kształcenie polskiego duchowieństwa katolickiego z zaboru rosyjskiego.

Funkcjonowały 3 takie Akademie - w Wilnie, w Warszawie i w Petersburgu.

Akademia Wileńska utworzona w 1832 r. istniała do 1842 r., po czym przeniesiona została do utworzonej wówczas Akademii w Petersburgu.

Akademia w Warszawie istniała od 1835 r. do roku 1867. Zamknięta została w ramach represji po powstaniu styczniowym, mimo dynamicznego rozwoju. Alumnów przeniesiono wówczas w większości do Petersburga.

Akademia Duchowna w Petersburgu utworzona w 1842 r. istniała najdłużej, bo aż do roku 1918. To ona wykształciła znaczną część elit polskiego duchowieństwa tego czasu. Miała również wielkie znaczenie jeśli chodzi o kształtowanie ducha narodowego i patriotycznego wśród polskich księży.

W 1918 r. po zawieszeniu wykładów na Akademii, znaczna część jej kadry naukowej wraz z rektorem, ks. Idzim Radziszewskim, przeszła na Katolicki Uniwersytet Lubelski.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.