«powrót

bp Erazm Ciołek

Biskup płocki, dyplomata, słynny humanista.

Urodził się w 1474 r. w mieszczańskiej rodzinie krakowskiej. W 1491 r. uzyskał stopień magistra na Akademii Krakowskiej. Bardzo uzdolniony, w 1494 r. został sekretarzem Aleksandra Jagiellończyka i wkrótce stał się jego ulubieńcem.

W 1502 r. wyjechał z poselstwem królewskim do Rzymu, gdzie okazał się zdolnym dyplomatą. W czasie sprawowania poselstwa przyjął też święcenia kapłańskie.

Rok później, w 1503 r. dzięki protekcji króla Aleksandra został biskupem płockim.

Diecezją zarządzał sprawnie i z zaangażowaniem. Otaczał opieką chłopów. Erygował wiele parafii, troszczył się o podniesienie wykształcenia i poziomu moralnego duchowieństwa. Ściśle egzekwował obowiązek rezydowania duchownych w parafii, które regularnie wizytował. Włączył też do pracy duszpasterskiej zakony i otaczał je troską.

Przeprowadził całkowitą renowację płockiej katedry, dbał też o konserwację starych kościołów.

Otaczał opieką ludzi sztuki, korespondował z wieloma pisarzami i humanistami epoki. Katedrze płockiej ofiarował wiele rzeźb i obrazów. Zgromadził olbrzymi księgozbiór. Wykonany dla niego w latach 1513- 1518 mszał zaliczany jest do arcydzieł polskiej sztuki miniatorskiej.

Zaangażowany w działalność dyplomatyczną stracił przychylność króla Zygmunta Starego ze względu na liczne intrygi przeciwników, a także oskarżenia o rozrzutność i usilne zabieganie o kapelusz kardynalski. Zmarł w Rzymie w 1522 r.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.