«powrót

kard. Fryderyk Jagiellończyk

Kardynał, prymas, członek rodziny królewskiej.

Urodził się 27 kwietnia 1468 r. w Krakowie jako najmłodszy syn króla Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki. Jego wychowawcą był Jan Długosz. Fryderyk przeznaczony został do stanu duchownego.

Kapituła krakowska spełniając życzenie króla obrała królewicza 13 kwietnia 1488 r. biskupem. W 1493 r. przyjął on święcenia kapłańskie po czym wybrany został również na arcybiskupstwo gnieźnieńskie przy zachowaniu rządów w diecezji krakowskiej. W tym samym roku papież Aleksander VI kreował go kardynałem.

Fryderyk rządził obiema diecezjami z oddaniem. Dbał o kult świętych, o odpowiedni poziom duchowieństwa, troszczył się o życie liturgiczne, przeprowadzał synody diecezjalne i prowincjonalne. Dbał też o liturgię, fundacje i odnawianie kościołów. Odnowił m.in. katedrę w Krakowie i w Gnieźnie.

Przygotowywał elekcję króla Jana Olbrachta i  następnie - króla Aleksandra Jegiellończyka. Był filarem polityki kościelnej dynastii.

Zmarł 14 marca 1503 r. w Krakowie.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.