«powrót

abp Stanisław Karnkowski

Prymas Polski, jeden z głównych przywódców obozu kontrreformacji w Polsce, propagator postanowień Soboru Trydenckiego, polityk.

Urodził się 10 maja 1520 r. w Karnkowie k. Włocławka. Studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim, w Padwie i Wittenberdze, po czym rozpoczął karierę w kancelarii króla Zygmunta Augusta.

Rozpoczął też karierę duchowną. W 1567 r. został biskupem kujawsko - pomorskim.

Bardzo aktywnie działał na rzecz zaszczepienia w Polsce idei kontrreformacji i wprowadzenie postanowień Soboru Trydenckiego. Był bliskim współpracownikiem Stanisława Hozjusza. M.in. założył seminarium duchowne we Włocławku, namówił ks. Wujka do rozpoczęcia prac nad przekładem Biblii, starał się ograniczać wpływy reformacji w diecezji.

W 1572 r. przewodniczył specjalnej królewskiej komisji, której zadaniem było uporządkowanie prawnego statusu miasta Gdańska. Regulacje, zwane statutami Karnkowskiego podporządkowywały całkowicie Gdańsk morskim interesom Rzeczypospolitej.

Po śmierci Zygmunta Augusta w 1572 r. to Karnkowski de facto przygotował elekcję.

W 1582 r. został ordynariuszem gnieźnieńskim i prymasem Polski. Po śmierci Stefana Batorego i przed wyborem Zygmunta III Wazy - pełnił funkcję interreksa.

Jest autorem wielu pism i traktatów politycznych.

Zmarł 8 czerwca 1603 r. w Łowiczu.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.