«powrót

ks. Jan Zieja

Kapłan, duszpasterz, gorący patriota i działacz społeczny. Uczestnik wojny polsko - bolszewickiej, kapelan AK, jeden z założycieli KOR.

Urodził się 1 marca 1897 r. w Osse w powiecie opoczyńskim w ubogiej rodzinie chłopskiej. Od dzieciństwa wykazywał duże zdolności, rozpoczął więc naukę, początkowo w domu rodzinnym, później na plebanii, a od 1909 r. w gimnazjum w Warszawie. Borykał się z trudnościami materialnymi, z powodu których musiał nawet przerwać naukę. Ostatecznie jednak ukończył szkołę uzyskując stypendium.

Oprócz nauki interesowała go też bardzo działalność społeczna. M. in. od 1912 r. należał do tajnego skautingu.

W 1915 r. wstąpił do seminarium duchownego, święcenia kapłańskie przyjął w 1919 r. po czym wydelegowany został na studia na Uniwersytecie Warszawskim.

W 1920 r. brał udział w wojnie polsko - bolszewickiej jako kapelan 8 Pułku Piechoty Legionów.

Po wojnie krótko studiował archeologię chrześcijańską w Rzymie, wkrótce jednak powrócił do pracy duszpasterskiej. W 1923 r. został kapelanem tworzonego wówczas Zakładu dla Ociemniałych w Laskach. Współpracował z matką Różą Czackąks. Władysławem Korniłowiczem.

Nasepnie pracował jako duszpasterz w diecezji pińskiej, wspólpracując z tamtejszym biskupem Zygmuntem Łozińskim. W latach 30-tych związał się ze Związkiem Młodzieży Wiejskiej "Wici" i Stowarzyszeniem Młodzieży Akademickiej "Odrodzenie".

W czasie II wojny światowej był kapelanem Komendy Głównej AK, Batalionów Chłopskich i naczelnym kapelanem ZHP "Szare Szeregi" (od 1942 r.). Działał również w Radzie Pomocy Żydom "Żegota".

Po wojnie rozpoczął pracę duszpasterską na tzw. "ziemiach odzyskanych", którą musiałprzerwać ze względów zdrowotnych.

W 1962 r. zamieszkał na stałe w Warszawie. Był traktowany przez komunistyczne władze jak "uciążliwy obywatel". We wrześniu 1976 r. znalazł się w gronie 14 sygnatariuszy założycielskiego apelu Komitetu Obrony Robotników. Był znanym kaznodzieją warszawskim i publicystą katolickim.

Zmarł 19 marca 1991 r. w Warszawie.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.