«powrót

bł. Jakub Strzemię

Jakub Strepa, herbu Strzemię, franciszkanin, arcybiskup halicko - lwowski, zaangażowany w chrystianizację Rusi.

Urodził się ok. 1340 r. w rodzinie szlacheckiej, najprawdopodobniej w Małopolsce. Jako młody człowiek wstąpił do franciszkanów przyłączając się do grona braci wędrownych kaznodziejów. Głosił Ewangelię na Rusi, na terenach przyłączonych przez Kazimierza Wielkiego. Słynął ze skromnego i świątobliwego trybu życia.

W 1391 r. mianowany został arcybiskupem Halicza. Jako arcybiskup pozostał ubogi, skromny i zaangażowany w pracę misyjną.

W 1412 r. doprowadził do przeniesienia stolicy metropolii halickiej do Lwowa. Rozpoczął też budowę lwowskiej katedry.

Zmarł w opinii świętości 20 października 1409 r.

W 1785 roku jego relikwie przeniesiono do katedry lwowskiej, a 11 września 1790 r. zaliczony do grona błogosławionych.

Po II wojnie światowej relikwie bł. Jakuba przeniesiono do katedry tarnowskiej. Obecnie spoczywają w kościele katedralnym w Lubaczowie.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.