«powrót

bp Adam Naruszewicz

Historyk i poeta, wykładowca Collegium Nobilium i Szkoły Rycerskiej, bliski współpracownik Stanisława Augusta Poniatowskiego, biskup.

Urodził się 20 października 1733 r. Uczył się w Pińsku i w Wilnie, a następnie w szkole jezuickiej w Lyonie, gdzie w 1762 r. przyjął święcenia kapłańskie w zakonie jezuitów.

Po powrocie do kraju wykładał w Collegium Nobilium i w Szkole Rycerskiej. Od 1770 r. był redaktorem pisma "Zabawy Przyjemne i Pożyteczne". Należał do bliskich współpracowników króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Był aktywnym politykiem.

Po kasacie zakonu jezuitów w 1773 r. pełnił funkcje proboszcza w Niemenczynie i Oniksztach. W 1775 r. otrzymał sakrę biskupią jako biskup pomocniczy smoleński. W 1788 r. został ordynariuszem, a w 1790 r. przeniesiony został na biskupstwo łuckie.

Należał do zwolenników Konstytucji 3 Maja, przystąpił jednak wraz z królem do Targowicy.

Byłpoetą i pisarzem, reprezentantem polskiego klasycyzmu, a także historykiem i tłumaczem.

Zmarł 8 lipca 1796 r.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.