«powrót

Jakub Uchański

Arcybiskup gnieźnieński, prymas Polski, pierwszy interrex, zwolennik idei Kościoła narodowego i porozumienia z protestantami.

Urodził się w 1502 r. w Uchaniu. W 1534 r. przyjął święcenia kapłańskie. Rozpoczął karierę jako współpracownik królowej Bony przy zarządzie jej dóbr.

Jeszcze w tym czasie nawiązał kontakt ze środowiskiem reformatorów. Zaprzyjaźnił sie m.in. z Andrzejem Fryczem Modrzewskim. Należał do zwolenników Zygmunta Augusta, który w 1550 r. wysunął jego kandydaturę na biskupstwo chełmińskie. Mimo licznych sprzeciwów , m.in. kapituły krakowskiej, papież w 1551 r. zaaprobował królewski wybór.

W 1561 r. otrzymał biskupstwo kujawsko - pomorskie, a w 1562 r - został arcybiskupem gnieźnieńskim. Zaangażowany był w realizację królewskiej koncepcji unii Polski z Litwą.

Był zwolennikiem polskiego Kościoła narodowego, jednak pozostającego w łączności z Rzymem. Opowiadał się też za dialogiem z protestantami. Przez znaczną część polskiej hierarchii katolickiej oskarżany był o brak dostatecznej ortodoksji, a nawet o herezję.

Po śmierci Zygmunta Augusta w 1572 r. został pierwszym interrexem. To on koronował jego następcę, Henryka Walezego.

Zmarł w 1581 r. w Łowiczu.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.