«powrót

Benedykt Chmielowski

Twórca pierwszej polskiej encyklopedii, zawierającej sformułowanie "koń jaki jest każdy widzi", kapłan.

Urodził się w 1700 r. w Łucku. Uczył się w szkołach jezuickich we Lwowie.

Jest twórcą pierwszej polskiej encyklopedii powszechnej "Nowe Ateny". Encyklopedia miała dwa wydania, pierwsze w latach 1745-1746, drugie, uzupełnione i rozszerzone, w latach 1754-1764.

Ks. Chmielowski zasłynął jako autor zawartego w encyklopedii hasła, które na trwale weszło do polskiego języka: "koń jaki jest każdy widzi".

Ks. Chmielowski jest również autorem herbarza i niezwykle popularnego niegdyś modlitewnika "Bieg roku całego".

Przez wiele lat był proboszczem w Firlejowie pod Rohatyniem na Podolu, gdzie zmarł w 1763 r.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.