«powrót

Łódź: Klub Inteligencji Katolickiej

KIK w Łodzi powstał w 1988 r. W Klubie działają sekcje: Ekumeniczna, Kultury, Turystyczno-Pielgrzymkowa, Niewidomych i Pomocy Niepełnosprawnym.Organizujemy spotkania o tematyce kulturalnej, naukowej, społecznej, religijnej (teologicznej,biblijnej i ekumenicznej) oraz turystycznej. Członkowie Klubu pogłębiają swoją formację duchową, uczestnicząc w comiesięcznych mszach, skupieniach i pielgrzymkach do polskich i zagranicznych sanktuariów.

Więcej: archidiecezja.lodz.pl/kik

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.