«powrót

Jędrzej Kitowicz

Historyk, pamiętnikarz, konfederat barski, ksiądz; autor m.in. "Opisu obyczajów za panowania Augusta III".

Urodził się prawdopodobnie 1 grudnia 1728 r. w Wielkopolsce. Niewiele wiadomo o jego pochodzeniu. Uczył się w Warszawie. Po skończeniu szkół przez wiele lat pełnił funkcję sekretarza Michała Lipskiego, opata o.o. benedyktynów w Lubiniu.

W 1768 r. walczył w szeregach konfederatów barskich, a w 1771 r. postanowił zostać księdzem i wstąpił do seminarium duchownego w Warszawie. W 1777 r. przyjął święcenia i niedługo później uzyskał probostwo w Rzeczycy.

Tam właśnie prawdopodobnie napisał swoje dwa niedokończone dzieła, opierając się na gromadzonych wcześniej notatkach.

"Pamiętniki czyli historia Polska" to kronika wypadków z lat 1743- 1798, ze szczególnym uwzględnieniem konfederacji barskiej. "Opis obyczajów za panowania Augusta III" - dzieło, które przyniosło Kitowiczowi największy rozgłos - to najważniejszy przekaz dotyczący obyczajowości polskiej w epoce saskiej.

Kitowicz zmarł 3 kwietnia 1804 r. w Rzeczycy.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.