«powrót

Piotr Wysz

Biskup krakowski i poznański, współpracownik Władysława Jagiełły, wykonawca testamentu królowej Jadwigi. Współorganizator i pierwszy kanclerz odnowionego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Urodził się ok 1354 r. w Radolinie. Studiował m.in w Padwie, gdzie w 1386 r. uzyskał doktorat obojga praw. Od 1387 r. przebywał na dworze Władysława Jagiełły angażując się w działalność dyplomatyczną.

Był też kanclerzem dworu królowej Jadwigi. W 1392 r. został mianowany biskupem krakowskim. Dbał o dyscyplinę wśród duchowieństwa, rozwój zakonó, budownictwo sakralne. Przeprowadzał częste wizytacje.

Współorganizował i pełnił funkcję pierwszego kanclerza odnowionej w 1397 r. Akademii Krakowskiej. W 1399 r. to on był wykonawcą testamentu zmarłej królowej.

W 1412 r. przeniesiony został na biskupstwo poznańskie. Zmarł w Poznaniu 30 września 1414 r. Pochowany jest w katedrze poznańskiej.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.