«powrót

Sodalicja Mariańska

Katolickie stowarzyszenie religijno - społeczne zrzeszające czcicieli Maryi.

Pierwsza Sodalicja Mariańska, tzw. Prima Primaria powstała w Rzymie w 1563 r. z inicjatywy belgijskiego jezuity, Jana Leunisa, profesora teologii w rzymskim kolegium. Statut organizacji wydał w 1587 r. ówczesny generał jezuitów, zezwalając na rozpowszechnianie sodalicji w europejskich kolegiach zakonu.

Członkowie sodalicji mieli dbać o własne doskonalenie moralne, pielęgnować pobożność maryjną i eucharystyczną, prowadzić akcje charytatywne, nauczać katechizmu prostych ludzi, czy zaniedbaną młodzież i przygotowywać ich do sakramentów świętych. Działalność sodalicji wyrażało hasło: "Per Mariam ad maiorem Dei gloriam"(Przez Maryję - wszystko na większą chwałę Boga).

Sodalicje rozwijały się w Europie przy szczególnym wsparciu papieży. Do poł. XVIII w. przyjmowano do nich jedynie mężczyzn i chłopców. Później - również kobiety.

W Polsce rozpoczęły działalność w momencie pojawienia się w kraju jezuitów.

Sodalicje zawieszone zostały w czasie zaborów. Ich odrodzenie nastąpiło na początku XX w. i następnie - w dwudziestoleciu międzywojennym. Związane było przede wszystkim z działalnością paulinów na Jasnej Górze.

Kolejny kryzys nastąpił po II wojnie światowej, kiedy to w 1949 r. sodalicje zostały rozwiązane, podobnie jak wszystkie inne stowarzyszenia religijne w Polsce.

Sodalicje wznowione zostały dopiero w 1980 r. przez kard. Stefana Wyszyńskiego, natomiast zasady ogólne ich działania zatwierdził w 1983 r. jego następca - kard. Józef Glemp.

Zadaniem sodalisów jest troska o pogłębianie własnego życia duchowego oraz działalność apostolska. Szczególnym zadaniem członków sodalicji w Polsce jest troska o wypełnianie Jasnogórskich Ślubów Narodu z 1956 r.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.