«powrót

Ksiądz Marek

Ks. Marek Jandołowicz, Jandowicz, karmelita, jeden z charyzmatycznych przywódców konfederacji barskiej. Uwieczniony w mistycznym dramacie Juliusza Słowackiego "Ksiądz Marek".

Urodził się ok. 1713 r. na Wołyniu. W 1732 r. wstąpił do karmelitów w Horodyszczu. Święcenia kapłańskie przyjął ok 1740 r. po czym rozpoczął pracę wśród dyzunitów, przeciwników Unii Brzeskiej, na Białorusi - jako kaznodzieja i misjonarz.

Jego charyzmat i wyjątkowe zdolności kaznodziejskie sprawiły, że zyskiwał uznanie u ludności. To z kolei ściągnęło niechęć prawosławnego duchowieństwa.

Ks. Jandołowicza wycofano z misji. Jako doskonały kaznodzieja, asceta i charyzmatyk cieszył się jednak coraz większą sławą. W 1759 r. od księcia Antoniego Lubomirskiego uzyskał nową fundację klasztoru - w Barze. Przeorem klasztoru był aż do 1764 r.

Włączył się w przygotowania do konfederacji barskiej, stając się jednym z jej duchowych przywódców. Głosił porywające, patriotyczne kazania, w których wieścił rychły upadek króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.

W czasie oblężenia Baru w 1768 r. stał na szańcach z krzyżem w ręku zagrzewając do walki z Rosjanami. Po upadku twierdzy 19 czerwca 1768 r. ks. Jandołowicz, pobity przez kozaków, osadzony został w więzieniu w Kijowie, jako wyjątkowo niebezpieczny więzień.

Spędził tam kilka lat w bardzo ciężkich warunkach. Nie przesłuchano go ani razu. Opuścił więzienie w 1773 r. na mocy amnestii.

Następnie był przeorem klasztorów w Annopolu i Uszomierzu. Podczas Insurekcji Kościuszkowskiej błogosławił powstańcom.

Zmarł prawdopodobnie 11 września 1779 r. w Berezówce k. Lubaru. Pochowany został w podziemiach kościoła karmelitów w Horodyszczu. Grób ten okoliczna ludność otoczyła kultem.

Wokół postaci ks. Marka Jandołowicza jeszcze za życia zaczęła rozwijać się legenda. Według tradycji jest autorem "Wieszczby dla Polski" albo "Proroctwa Księdza Marka", w którym historyk literatury polskiej prof. Stanisław Pigoń widział "nasienie całej naszej poezji mesjanistycznej".

W istocie - do charyzmatycznej postaci kapłana wielokrotnie odwoływali się polscy romantycy. Wyidealizowana postać ks. Marka pojawia się m.in. u Goszczyńskiego, Mickiewicza i Słowackiego, stając się tytułowym bohaterem jego dramatu mistycznego "Ksiądz Marek".

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.