«powrót

Koronacje obrazów

Zwyczaj koronowania słynących łaskami wizerunków Matki Bożej, dla podkreślenia ich godności i autentyczności kultu.

Zwyczaj przyozdabiania klejnotami szczególnie czczonych i słynących łaskami wizerunków sięga początków XVI w. Stolica Apostolska szybko zaakceptowała tę formę pobożności. Jedna z pierwszych koronacji – obrazu Matki Bożej Śnieżnej, Salus Populi Romani – w bazylice Santa Maria Maggiore w Rzymie miała miejsce już w 1527 r. Dokonał jej papież Klemens VII.

Pierwsza koronacja wizerunku Maryi na ziemiach polskich miała miejsce w 1651 r. Nuncjusz papieski koronował wówczas złotymi koronami wysadzanymi perłami obraz Matki Bożej Łaskawej, uznanej później za patronkę Warszawy. 8 września 1717 r. bp Krzysztof Szembek koronował wizerunek Maryi na Jasnej Górze.

Po Soborze Watykańskim II kwestie koronacji obrazów należą do kompetencji Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Zgodnie z wydaną przez nią instrukcją „koronowane mogą być tylko obrazy lub rzeźby Matki Boskiej. Wyłącza się obrazy innych świętych lub błogosławionych. Jeśli zaś kompozycja artystyczna przedstawia Matkę Boską z Dzieciątkiem Jezus, wówczas należy koronować obie postacie”.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.