«powrót

ks. Jan Twardowski

Ksiądz katolicki, wybitny polski poeta.

Urodził się 1 czerwca 1915 r. w Warszawie, tam też zdał maturę w 1935 r. i rozpoczął studia polonistczne. Pierwszy tomik jego wierszy "Powrót Andersena" ukazał się w 1937 r.

Studia na Uniwersytecie Warszawskim przerwał wybuch wojny. Jan Twardowski był żołnierzem AK, brał udział w Powstaniu Warszawskim. Podczas wojny zaginął cały jego dotychczasowy dorobek poetycki.

W 1943 r. postanowił zostać księdzem. Jeszcze w czasie wojny rozpoczął studia w Seminarium Duchownym w Warszawie. 4 lipca 1948 r. przyjął święcenia kapłańskie.

Wkrótce potem rozpoczął pracę wikarego w parafii w Żbikowie, gdzie był m.in. nauczycielem religii w szkole specjalnej.

Od 1960 r. był rektorem kościoła sióstr wizytek w Warszawie. Głosił tam kazania dla dzieci.

Od 1945 r. publikował wiersze na łamach Tygodnika Powszechnego. Wielką popularność przyniósł mu wydany w 1970 r. tomik "Znaki ufności".

Opublikował m.in.:

 • Wiersze (1959)
 • Znaki ufności (1970)
 • Zeszyt w kratkę (1973)
 • Niebieskie okulary (1980)
 • Rachunek dla dorosłego (1982)
 • Który stwarzasz jagody (1984, 1988)
 • Na osiołku (1986)
 • Nie przyszedłem pana nawracać (1986)
 • Sumienie ruszyło (1989, 1990)
 • Stukam do nieba (1990)
 • Nie bój się kochać (1991)
 • Niecodziennik (1991)
 • Nie martw się (1992)
 • Tyle jeszcze nadziei (1993)
 • Krzyżyk na drogę (1993)
 • Elementarz księdza Twardowskiego dla najmłodszego, średniaka i starszego (2000)
 • Pogodne spojrzenie (2003)
 • Mimo Wszystko (2003)

"Gdyby święty Franciszek był współczesnym poetą, pisałby tak jak Jan Twardowski" - napisała poetka Anna Kamieńska.

W 1980 r. ks. Twardowski otrzymał nagrodą PEN Clubu im. Roberta Gravesa za całokształt twórczości. W 1996 r. odznaczony został Orderem Uśmiechu, a w 2001 r. - nagrodą TOTUS.

Zmarł 18 stycznia 2006 r. w Warszawie. Choć pragnął spocząć na warszawskich Powązkach, pochowany został zgodnie z wolą Prymasa Polski kard. Józefa Glempa w krypcie dla zasłużonych Świątyni Opatrzności Bożej.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.