«powrót

Instytut Tertio Millennio

Ośrodek popularyzujący nauczanie społeczne Kościoła, a zwłaszcza nauczanie Jana Pawła II i w duchu tego nauczania formujący młodzież. Instytut pobudza też inicjatywy społeczne i obywatelskie oraz inicjuje debaty nad ważnymi kwestiami społecznymi, politycznymi, kulturalnymi, naukowymi i religijnymi.Główna siedziba Instytutu mieści się w Krakowie.

Instytut powstał w 1996 r. jako odpowiedź na ogłoszony przez Jana Pawła II w 1994 r. List Apostolski "Tertio Millennio Adveniente", w którym papież zachęcał do duchowego przygotowania do Wielkiego Jubileuszu chrześcijaństwa w roku 2000 - pogłębiania wiary i refleksji nad wyzwaniami, które staną przed Kościołem w XXI w.

Instytut powołany został przez dominikanina, o. Macieja Ziębę OP jako jeden ze "współczesnych areopagów" - miejsc, w których mogą być prowadzone takie refleksje i dyskusje. Ogłoszony przez Ojca Świętego w 2001 r. List Apostolski "Novo Millennio Ineunte" twórcy Instytutu odczytali jako zachętę do dalszej działalności.

Obecnie realizowana jest ona przez:

  • Kolokwia – jednodniowe dyskusje panelowe ludzi Kościoła oraz wybitnych przedstawicieli świata nauki, polityki i kultury poświęcone istotnym problemom Polski i Europy

  • Szkoły Letnie Tertio Millennio on the Free Society – organizowane od 1993 r. trzytygodniowe seminaria prowadzone w języku angielskim dla studentów i młodych naukowców z Europy Środkowo-Wschodniej oraz Stanów Zjednoczonych poświęcone analizie współczesnej demokracji, etycznym wyzwaniom kapitalizmu oraz problemom w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.

  • Szkoły Zimowe – wyjazdowe seminaria poświęcone tematyce społecznej, przeznaczone dla maturzystów, studentów, kleryków i doktorantów z całej Polski.

  • Debaty Milenijne – zainicjowany w październiku 2000 r. cykl comiesięcznych spotkań przyjaciół Instytutu oraz absolwentów Szkół poświęcone ważnym i aktualnym problemom życia społecznego. Debaty odbywają się w różnych miastach Polski.

  • Medialne Archiwum Jana Pawła II – zainicjowany w 2005 r. projekt, którego celem jest zebranie w formie wywiadów filmowych unikalnych świadectw osób blisko związanych z Karolem Wojtyłą i Janem Pawłem II (do 2009 roku ma powstać około 250 takich wywiadów). Projekt ten realizowany jest we współpracy z Wyższą Szkołą Europejską.

  • Konkurs Papież o Młodych, Młodzi o Papieżu – organizowany od 2005 r. konkurs wiedzy na temat życia i nauczania Jana Pawła II kierowany do uczniów Szkół ponadgimnazjalnych

  • Akademia Solidarności – odbywające się raz w roku w Gdańsku kilkudniowe seminarium dla młodych ludzi na temat dziedzictwa Sierpnia ’80

  • Biuletyn ITM – internetowy kwartalnik tematyczny tworzony przez osoby związane z Instytutem, który ukazuje się w formie elektronicznej. Biuletyn jest miejscem, w którym uczestnicy Debat Milenijnych mogą rozwijać tematy poruszane przez nich w trakcie dyskusji

  • Studenckie Forum Dyskusyjne we Wrocławiu – tydzień społeczny, w trakcie którego odbywają się wykłady, warsztaty oraz spotkania na tematy społeczno-polityczne

  • Publikacje

Strona internetwa Instytutu: www.tertio.pl

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.