«powrót

o. Marian Żelazek

Polski misjonarz werbista przez 56 lat pracujący w Indiach. Opiekun i „Ojciec” trędowatych.

O. Marian Żelazek urodził się 30 stycznia 1918 r. w Palędziu koło Poznania. Był siódmym z szesnaściorga dzieci. Ukończył Gimnazjum Misyjne w Górnej Grupie koło Grudziąca, a w 1937 r. rozpoczął nowicjat w seminarium duchownym Księży Werbistów w Chludowie koło Poznania.

W 1940 r. razem z innymi werbistami wywieziony został do obozu koncentracyjnego w Dachau. Od sierpnia do grudnia 1941 r. przebywał w Gusen, a następnie znowu w Dachau aż do wyzwolenia w 1945 r.

Po wojnie ukończył studia teologiczne w Rzymie w Instytucie Anselmianum. W 1948 r. przyjął święcenia kapłańskie.

W roku 1950 wyjechał na misje do nowej werbistowskiej stacji misyjnej Sambalpurm w północnej części indyjskiego stanu Orisa. Przez pierwsze 25 lat pracował wśród Adibasów, koczowników żyjących w dżungli (tzw. hinduskich aborygenów). Był gorliwym duszpasterzem, pracował z wielkim zaangażowaniem, zwłaszcza na polu oświaty. Wspierał rodzące się powołania wśród chrześcijan z miejscowych plemion. Założył niższe seminarium duchowne dla diecezji Sambalpur. Był dyrektorem gimnazjum misyjnego, sekretarzem wszystkich szkół misyjnych w okręgu misji Sambalpur oraz proboszczem małej parafii w miejscowości Bondamunda.

1 czerwca 1975 r. został przeniesiony do Puri nad Zatoką Bengalską w południowej części stanu Orisa na terenie archidiecezji Cuttack-Bhubaneśwar. Puri to jedno z pięciu „najświętszych miejsc" dla wyznawców hinduizmu. Znajduje się tam świątynia boga Dżagannatha z panteonu hinduskiego. W Puri o. Żelazek rozpoczął pracę wśród najuboższych rybaków i ponad tysiąca miejscowych trędowatych. Założył dla nich kolonię, w której zapewnione jest leczenie, mieszkanie, żywność i praca. Stworzył też szkołę i schronisko dla dzieci z rodzin trędowatych. Zapewnił kolonii mały szpital, kuchnię charytatywną, a także sieć programów samopomocowych, jak kursy szycia, ogrodnictwa, kursy rolnicze, ferma kurza itp. Jego olbrzymim osiągnięciem była integracja społeczności trędowatych z miejscową ludnością. Udało mu się również nawiązać kontakt z duchownymi ze świątyni Pana Dżagannatha. Jej najwyższy kapłan należał do najbliższych przyjaciół misjonarza. W Puri o Żelazek zbudował też kościół Najświętszej Marii Panny Niepokalanego Poczęcia.

W 2002 i 2003 r. zgłaszano jego kandydaturę do Pokojowej Nagrody Nobla. Senat RP 22 lutego 2006 r. uznał jednogłośnie o. Żelazka Człowiekiem Roku 2006.

O. Marian Żelazek zmarł 30 kwietnia 2006 r. w drodze do domu z wioski trędowatych w Puri. Miał 88 lat.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.