«powrót

o. Józef Wrzesiński

Kapłan polskiego pochodzenia, założyciel międzynarodowego ruchu ATD Czwarty Świat.

Urodził się 12 lutego 1917 r. w Angers we Francji. Jego ojciec był Polakiem, matka Hiszpanką. Nie była to zamożna rodzina, sytuację materialną dodatkowo pogarszały trudne okoliczności czasu po I wojnie światowej. W dzieciństwie przyszły kapłan miał okazję boleśnie doświadczyć, czym jest ubóstwo.

Święcenia kapłańskie Józef Wrzesiński przyjął 29 czerwca 1946 r. w Soissins. Po 10 latach pracy jako proboszcz w wiejskiej parafii otrzymał od biskupa propozycję dołączenia do obozowiska bezdomnych w Noisy-le-Grand pod Paryżem. Tak rozpoczęła się jego posługa wśród najuboższych.

W obozowisku mieszkały 252 rodziny. O. Wrzesiński zamieszkał wśród nich 14 lipca 1956 r. – „Tego dnia wszedłem do świata udręki”- pisał. Od tego momentu postanowił wszystkie swoje siły poświęcić walce o godność tych ludzi i o umożliwienie im dotarcia do miejsc, gdzie podejmowane są decyzje o ich losie. Był przekonany, że niepowtarzalne doświadczenia i filozofia tych najuboższych stanowią olbrzymią wartość dla społeczeństwa. Koncentrował się nie tyle na materialnym wspieraniu swoich rodzin i ułatwianiu im przeżycia, co raczej walce o szacunek i niezależność dla nich. Z jego inicjatywy w obozowisku powstały m.in. przedszkole, biblioteka, kaplica, pralnia, warsztaty dla młodzieży i dorosłych, czy salon piękności dla kobiet.

W 1957 r. wraz z bezdomnymi z Noisy-le-Grand o. Wrzesiński założył stowarzyszenie „Aide à Toute Détresse" (ATD) - „Pomoc wobec każdego nieszczęścia”. Wokół stowarzyszenia i jego założyciela zaczęli się gromadzić inni, przybywało wolontariuszy, działalność zaczęła się rozszerzać nie tylko na sferę dobroczynności ale również w kierunku projektów badawczych analizujących mechanizmy nędzy i wykluczenia społecznego. Z czasem ruch zyskał charakter międzynarodowy.

W 1987 r. przyjęty został raport autorstwa o. Wrzesińskiego przygotowany dla francuskiej Rady Ekonomiczno – Socjalnej. Nędza – zdaniem kapłana – to pogwałcenie praw człowieka. Przekonuje on w raporcie, że nie można z nią skutecznie walczyć, bez jednoczesnego uznania najuboższych za partnerów. 17 października ok. 100 tys. osób odpowiadając na apel o. Wrzesińskiego, spotkało się na paryskim Trocadero, aby podkreślić godność ubogich, ich prawa i znaczenie w społeczeństwie.

To właśnie z inicjatywy Międzynarodowego Ruchu ATD Czwarty Świat organizacje pozarządowe w wielu krajach obchodziły w dniu 17 października Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Nędzy. W 1992 roku ONZ postanowiła ogłosić ten dzień Międzynarodowym Dniem Walki z Ubóstwem.

O. Józef Wrzesiński zmarł 14 lutego 1988 r. w Méry-sur-Oise (Val d’Oise, Francja), gdzie znajduje się międzynarodowe centrum Ruchu ATD Czwarty Świat. Tam też został pochowany. Obecnie skrót ATD odczytywany jest jako „A Tous la Dignite”, czyli „godność dla wszystkich”. W 1997 r. otwarty został proces beatyfikacyjny założyciela Ruchu.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.