«powrót

Zobacz: Czerwińsk: zespół pokanonicki

Czerwińsk: Dom Pielgrzyma

Przy parafii pw. Zwiastowania NMP w Czerwińsku funkcjonuje Dom Pielgrzyma prowadzony przez salezjanów.

Jest to ośrodek pielgrzymkowo-rekolekcyjny. Oferuje możliwość spotkań i gościnę dla szkół, grup młodzieżowych, duszpasterstw, wspólnot, a także zespołów ewangelizacyjnych i artystycznych.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.