«powrót

Zobacz: Czerwińsk: zespół pokanonicki

Czerwińsk: Misteria Męki Pańskiej

Misterium Męki Pańskiej, wystawiane w każdy weekend w czasie Wielkiego Postu w Czerwińsku, przez członków salezjańskiego nowicjatu należy do najsłynniejszych polskich misteriów pasyjnych.

W klasztorze czerwińskim po raz pierwszy wystawiono misterium w 1949 r. W czasach stalinowskich nie można było tego robić. Po uwzględnieniu zaleconych przez cenzurę poprawek udało się to jednak w latach 1958-60. Po piętnastoletniej przerwie, w 1975 r. przedstawienia zostały wznowione i od tego czasu odbywają się regularnie we wszystkie weekendy Wielkiego Postu.

Pięcioaktowe przedstawienie oparte jest na znanym tekście "Misterium Męki Pańskiej" autorstwa salezjanina, ks. dr. Franciszka Harazima.

Misterium czerwińskie rozpoczyna się od prologu w Wieczerniku. Ukazuje on najważniejsze wydarzenia z Ostatniej Wieczerzy, bezpośrednio poprzedzające mękę Chrystusa i nierozerwalnie z nią związane.

Akcja pierwszego aktu rozgrywa się w scenerii Ogrodu Oliwnego. W kolejnych scenach widzowie są świadkami pochodu pielgrzymów zdążających na Święto Paschy, zdrady Judasza, modlitwy Jezusa i spieszących Go pojmać żołnierzy.

W akcie drugim rozgrywającym się na dziedzińcu przed pałacem Kajfasza, dokonuje się trzykrotne zaparcie się Piotra przed tłumem żołdaków. Dramatyczny nastrój wzmaga się w akcie trzecim, gdzie w pretorium Piłata, w obecności Namiestnika, wojska, starszyzny żydowskiej i tłumu następuje sąd nad Jezusem.

Akt czwarty ukazuje kondukt wiodący Chrystusa na ukrzyżowani wśród tłumu i kapłanów, którzy nie szczędzą drwin i złośliwości. Ostatni akt pełni w dramacie funkcję epilogu, którego kulminację stanowi ukazanie się Chrystusa zmartwychwstałego. Pieśń "Zwycięzca śmierci" kończy misterium w atmosferze tryumfu i nadziei.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.