«powrót

Misterium Męki Pańskiej

Tekst tego misterium napisał salezjanin - ks. dr Franciszek Harazim (1885-1941). Swój dramat oparł na sztuce Stanisława Hopka pt. "Nazarejczyk" i na jej przeróbce dokonanej przez ks. Augustyna Piechurę dla teatru Salezjańskiej Szkoły Organistów w Przemyślu.

Muzyka do tego dramatu jest dziełem ks. dr Antoniego Hlonda (1884-1963) również salezjanina, wybitnego kompozytora, zasłużonego przede wszystkim na polu muzyki kościelnej, podpisującego swoje dzieła pseudonimem "Antoni Chlondowski". Muzyka do misterium to jedno z najwybitniejszych dzieł kompozytora. Obejmuje ona liczne preludia orkiestrowe, psalmy i pieśni chóralne a capella, a także śpiewy solowe, zespołowe i chóralne z akompaniamentem orkiestry.

Po raz pierwszy misterium "Męki Pańskiej" Harazima - Chlondowskiego zostało wystawione 8 marca 1931 r. w Krakowie. "Męka Pańska" spotkała się wówczas z entuzjastycznym przyjęciem publiczności, dając początek wielkiej popularności tego dzieła. W następnych latach znalazło się ono na scenach wszystkich większych salezjańskich zakładów wychowawczych.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.