«powrót

Pułtusk: kolegiata Zwiastowania NMP

Kolegiata pw. Zwiastowania NMP to druga co do rangi świątynia diecezji płockiej. Fundatorem jej był bp Paweł Giżycki w 1449 r.

W II poł. XV w. nastąpiła dalsza rozbudowa świątyni, dobudowano prawdopodobnie gwieździste sklepione kaplice. Renesansowa przebudowa kościoła nastąpiła w XVI w., z fundacji bp A. Noskowskiego. Wielki wkład w przebudowę kolegiaty wniósł Jan Babtysta z Wenecji.

W Bazylice znajduje się piętnaście barokowych ołtarzy bocznych. Godnym podziwu jest także ołtarz główny pw. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny. W nawie głównej i prezbiterium znajdują się epitafia sławnych przedstawicieli rodu Załuskich, ufundowane przez bp. Ludwika Załuskiego. Oryginalną cechą tych epitafiów są płasko rzeźbione wizerunki zmarłych.

Ciekawym elementem wystroju bazyliki jest ambona z około 1720 r. w kształcie łodzi. Na jej koszu znajdują się symbole czterech ewangelistów: lwa - św. Marka, wołu - św. Łukasza i orła - św. Jana. Aniołek - symbol św. Mateusza - podtrzymuje kartusz z herbem Junosza biskupa Ludwika Bartłomieja Załuskiego.

Na szczególną uwage zasługuje kaplica bp. Noskowskiego, wybudowana w latach 1553-1554 oraz renesansowe sklepienie.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zobacz także: