«powrót

Jankowice Rybnickie: Legenda o powstaniu ludowego sanktuarium Bożego Ciała

"Studzienka" to położona w leśnym jarze k. Jankowic Rybnickich grota i kaplica Matki Bożej ze źródełkiem.

Według dawnej legendy, wytrysło ono w 1433 r. w miejscu męczeńskiej śmierci pewnego księdza imieniem Walenty. Zginął on z rąk husytów, gdy niósł Najświętszy Sakrament do chorej kobiety. Zanim zmarł, zdołał ukryć Ciało Pańskie w dziupli starego dębu.

Wiele lat później, w roku 1631, w miejscu, gdzie stał dąb, ówczesny właściciel Rybnika Wacław Lobkowitz kazał wybudować drewnianą kaplicę.

Miejsce to stało się z czasem ludowym sanktuarium Bożego Ciała.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.