«powrót

Warszawa: archikatedra św. Jana Chrzciciela

Kościół ten, początkowo drewniany, był kaplicą zamkową książąt mazowieckich (wzniesioną w r. 1250). Kościół murowany powstał na początku XV w. w stylu tzw. gotyku mazowieckiego. Po renowacji na początku XIX w. kościół uzyskał modny wówczas styl gotyku angielskiego.

W XVII i XVIII była to jedna z najważniejszych świątyń Rzeczypospolitej. W tym właśnie kościele Piotr Skarga wygłosił słynne Kazania Sejmowe.

3 maja 1971 r. tu właśnie zaprzysiężono Konstytucję.

Kościół był bezpośrednio połączony z zamkiem królewskim, czego pamiątką jest łącznik na wysokosci pierwszego piętra nad ul. Dziekanią.

W 1944 r. kościół został wysadzony przez hitlerowców. Obecna świątynia jest rekonstrukcją wykonaną w latach 1947-1954 według projektu architekta Jana Zachwatowicza.

Starano się również zrekonstruować wnętrze wcześniejszego kościoła. M.in. barokowe stalle fundacji króla Jana III Sobieskiego, czy nagrobek Stanisława Małachowskiego.

Na szczególną uwagę zasługuje tzw. Kaplica Baryczków z cudownym krucyfiksem, mauzoleum kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz podziemi, w których spoczywa wiele wybitnych osobistości życia politycznego i społecznego Rzeczypospolitej.

W zewnętrzną ścianę katedry, od ul. Dziekania, wmurowano gąsienicę ze zdalnie sterowanego niemieckiego czołgu-miny ”Goliat”, atakującego Starówkę w czasie Powstania Warszawskiego 1944 roku.

Kościół podniesiony zostal do godności katedry w 1791 r., a archikatedry w 1818 r.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zobacz także: