«powrót

Warszawa: kościół św. Marcina

Kościół św. Marcina (ojców augustianów ) ufundowany został w 1356 r. przez księcia mazowieckiego Ziemowita i jego żonę Eufemię.

Wieża w dolnej partii gotycka, korpus główny – barokowy (XVIII w.).

Od XVI w. w tym właśnie kościele zbierały się sejmiki szlacheckie. Prawdopodobnie dlatego wyposażenie kościoła było tak wspaniałe - przybywający do Warszawy na sejmik zostawiali tu liczne wota. W związku z tymi bogactwami zachowała się interesująca opowieść.

Niestety w czasie powstania warszawskigo kościół został doszczętnie spalony. Ocalała jedynie część murów. Od roku 1950 kościół należy do zgromadzenia sióstr franciszkanek służebniczek krzyża prowadzących w Laskach dom dla niedowidzących. Obok znajdują się zabudowania klasztorne. W latach 70. i 80. skupiały się tutaj środowiska niezależne i opozycyjne.

W tym kościele 10 stycznia 1962 r. po raz pierwszy w Polsce odbyło się nabożeństwo ekumeniczne. Modlitwy katolików i innych chrześcijan odbywają się do dziś w każdy ostatni czwartek miesiąca.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zobacz także: