«powrót

Gorzkie żale (MP3)

Pasyjne nabożeństwo paraliturgiczne powstałe w Polsce na przełomie XVII i XVIII w. z ducha ludowej pobożności barokowej.

Gorzkie żale to zbiór pieśni o Męce Pańskiej. Ich powstanie wiąże się z historią Bractwa św. Rocha przy kościele Świętego Krzyża w Warszawie.

Pierwowzorem było nabożeństwo pasyjne, przeróbka łacińskiego utworu. Autor jest nieznany. Wiadomo tylko, że utwór zatytułowany Snopek Myrry ogłosił drukiem w 1707 r. opiekun Bractwa ks. Wawrzyniec Benik (mirra to pachnąca żywica w proszku, jeden z darów, jaki trzej królowie złożyli Bożemu Dzieciątku; dar był zapowiedzią męki i śmierci zbawczej Chrystusa).

Kompozycja została oparta na jutrzni brewiarzowej, z zachowaniem śladów misterium pasyjnego i fragmentów pieśni pasyjnych. Do połowy XIX w. nabożeństwo upowszechniło się w całej Polsce, głównie dzięki księżom misjonarzom.

Z czasem zostało połączone z wystawieniem Najświętszego Sakramentu, kazaniem pasyjnym i śpiewem suplikacji.

Nazwa Gorzkie żale pochodzi od pierwszych wyrazów pieśni: Gorzkie żale przybywajcie, serca nasze przenikajcie.

posłuchaj pieśni w wykonaniu scholi Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.