«powrót

Kazania gnieźnieńskie

Rękopiśmienny zabytek prozy religijnej z początku XV w. Zawiera 103 kazania łacińskie z glosami polskimi i 10 kazań w języku polskim.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.