«powrót

Warszawa: kościół kapucynów

Już w 1673 r. Jan Sobieski, wówczas jeszcze hetman wielki koronny, zobowiązał się ślubem do sprowadzenia zakonu kapucynów do Polski. Ślub ten udało mu się wypełnić w roku 1681. Wtedy to właśnie przybyła do Polski grupa 12 kapucynów bolońskich pod przewodnictwem o. Jakuba. Zamieszkali oni w Zamku Królewskim i pełnili funkcje kapelanów królewskiej kaplicy i duszpasterzy obcokrajowców przebywających w Polsce.

Przed odsieczą wiedeńską król złożył obietnicę wzniesienia w wypadku zwycięstwa kościoła wotywnego w stolicy. 16 lipca 1683 r. osobiście położył kamień węgielny pod obiekty sakralno-klasztorne w Warszawie.

W kaplicy po prawej stronie ołtarza w kościele spoczywa serce króla Jana III - fundatora.

W klasztorze prowadzona jest obecnie kuchnia dla ubogich, z któej korzysta wielu biedniejszych mieszkańców Warszawy. W okresie Bożego Narodzenia można oglądać też słynną ruchomą szopkę.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zobacz także: